Uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakennustyöt käynnistyneet naantalissa

Naantalin voimalaitoksen yhteyteen rakennettavan uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakennustyöt ovat alkaneet. Yhdistetyn lämpöä ja sähköä tuottavan CHP -voimalaitoksen rakennustyöt toteutetaan ns. allianssimallilla, jossa Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) tilaajana ja useamman suunnittelijan ja rakentajan yhteenliittymä toteuttajana vastaa laitoksen rakentamisesta. Tämä on ensimmäinen teollisuuskohde Suomessa, jossa sovelletaan allianssimallia.

Yhteenliittymään kuuluvat YIT, A-Insinöörit ja Insinööritoimisto AX-LVI ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen rakentamisen toteutusvaiheesta. Hankkeen toteutusvaihe päättyy voimalaitoksen valmistumiseen vuonna 2017. Rakennusvaiheen kustannusarvio on 48 miljoonaa euroa.

”Allianssin sisäinen yhteistyö on ollut hyvää hankkeen kehitysvaiheen alusta alkaen. Hyvän yhteistyön ansiosta on syntynyt uusia ideoita ja ratkaisuja, kun kaikki tekevät töitä saman pöydän ympärillä ilman perinteistä vastakkainasettelua. Uskon, että tavoitteellisesti alkanut yhteistyö jatkuu hyvänä myös toteutusvaiheessa” sanoo Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Tapani Bastman.

Hankkeen rakentamisvaiheessa pyritään käyttämään paikallista työvoimaa mahdollisimman paljon. Yhteenliittymä tulee työllistämään työntekijöitä noin 240 henkilövuoden verran. Ensimmäiset alihankintasopimukset on jo tehty paikallisten toimijoiden kanssa.

Erityistä huomiota työmaalla kiinnitetään työturvallisuuteen. Tämä edellyttää kaikilta osapuolilta oikeaa asennetta, hyvää turvallisuussuunnittelua ja ehdotonta yhteisten pelisääntöjen noudattamista.

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. Nyt rakennettavan uuden voimalaitoksen investointikustannus on 260 miljoonaa euroa. Yrityksen yksi keskeisistä tavoitteesta on lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Uuden voimalaitoksen biopolttoaineosuus tulee olemaan käynnistysvaiheessa 40 prosenttia ja tavoitteena on nostaa se 60-70 prosenttiin.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Tapani Bastman, puhelin 040 577 8122

Viestintäpäällikkö Timo Tunturi, puhelin 040 137 1871

Monipolttoainevoimalaitoksesta investointipäätös

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) varsinainen yhtiökokous on 14.4.2014 pidetyssä kokouksessa päättänyt uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisesta. Yhtiökokous on samalla päättänyt osakassopimuksen mukaisesta kolmannesta osakepääoman korottamisesta, jossa suunnatulla osakeannilla kerätään nykyisiltä omistajilta enintään 78 miljoonaa euroa investoinnin rahoitukseen.Investoinnin kustannusarvio on 260 miljoonaan euroa..

Investointi toteutetaan siten, että uusi laitos otetaan käyttöön syksyllä 2017. Investointia edeltävät valmistelevat työt alkavat kesällä 2014 ja varsinaiset rakennustyöt
pääsevät käyntiin keväällä 2015.

Mahdollisuuksia nostaa biopolttoaineiden osuus jopa 100 prosenttiin kartoitetaan muun muassa polttoainejärjestelmien kapasiteettia lisäämällä sekä varmistamalla biopolttoaineiden hankintalogistiikka ja saatavuus.

Investoinnilla on merkittävä työllisyysvaikutus.Parhaimmillaan rakennustyömaalla tulee työskentelemään noin 500 henkilöä.Laitoksen valmistuttua biopolttoaineen kotimainen hankinta luo noin 200 pysyvää työpaikkaa.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Tapani Bastman, puhelin 040 577 8122

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva, puhelin 050 511 3055

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE)

Tehtävänämme on huolehtia Turun alueen
perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella
tuotantokapasiteetilla.

TSE:n omistavat Fortum (49,5%), Turku Energia (39,5%),
Raision kaupunki (5%), Kaarinan kaupunki (3%) ja Naantalin kaupunki (3%).

Monipolttoainevoimalaitoksen investoinnin ajoituksesta on päätetty

Turun Seudun Energiantuotanto (TSE) Oy:n hallitus on päättänyt yksimielisesti esittää yhtiökokoukselle uuden monipolttoainevoimalaitoksen investoinnin ajoittamista siten, että laitos otettaisiin käyttöön syksyllä 2017.

Investoinnin kustannusarvio on 260 miljoonaan euroa.

Aikataulu merkitsee sitä, että investointia edeltävät valmistelevat työt alkaisivat kesällä 2014 ja varsinaiset rakennustyöt pääsisivät käyntiin vuonna 2015. Edelleen kartoitetaan mahdollisuuksia nostaa biopolttoaineiden osuutta lähelle 100 % mm polttoainejärjestelmän kapasiteettia lisäämällä sekä varmistamalla biopolttoaineiden hankintalogistiikkaa ja saatavuutta.

Toteutuessaan Investointiprojektilla on merkittävä työllisyysvaikutus. Parhaimmillaan rakennustyömaalla tulee työskentelemään noin 500 henkilöä ja laitoksen valmistuttuaan biopolttoaineen kotimainen hankinta luo noin 200 pysyvää työpaikkaa. 

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Tapani Bastman, puhelin 040 577 8122
Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva, puhelin 050 511 3055
Varapuheenjohtaja Jouni Haikarainen, puhelin 040 709 5690

LehdistotiedoteTSE17122013.pdf

TSME on nyt TSE

Turun Seudun Maakaasu- ja Energiantuotanto Oy (TSME) on ottanut käyttöön uuden nimen, Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE), joka kuvaa paremmin yhtiön toimintaa.  Samassa yhteydessä yhtiö sai uuden tunnuksen eli logon. 

Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 132 miljoonaa euroa, liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa ja nettotulos 2,9 miljoonaa euroa.

Yhtiö suunnittelee uuden voimalaitoksen rakentamista Naantaliin.

Tapani Bastman TSME:n toimitusjohtajaksi

Tapani Bastman Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n toimitusjohtajaksi

Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n (TSME) toimitusjohtajaksi on nimitetty dipl.ins. Tapani Bastman (55v.) 1.1.2012 alkaen. Hän aloittaa perehtymisen uuteen työtehtäväänsä 15.11.2011 avustaen nykyistä toimitusjohtaja Mikko Rönnholmia, joka jää tehtävästä eläkkeelle vuoden vaihteessa.

Tapani Bastmanilla on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus energia- ja voimalaitosalalta. Viimeksi hän toimi liiketoimintayksikön johtajana Sweco Industry Oy:ssä vastuualueenaan Energia ja Metsäteollisuus.

TSME käynnistää toimintansa seudullisena energiantuotantoyhtiönä vuoden 2012 alusta. Samalla sen vastuulle siirtyvät Fortumin Naantalin kivihiilivoimalaitos sekä Turku Energian kaukolämmön perustuotantolaitokset. Lisäksi TSME ryhtyy kehittämään uutta, nykyistä vähäpäästöisempää monipolttoainevoimalaitosta korvaamaan käytöstä poistuvaa tuotantoa. TSME:n osakkaita ovat Fortum ja Turku Energia sekä Raision, Naantalin ja Kaarinan kunnat.

Lisätietoja antavat
TSME:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva, puhelin 050 511 3055
TSME:n toimitusjohtaja Mikko Rönnholm, puhelin 050 452 4699

Siirry takaisin sivun alkuun