Käytetyt polttoaineet

Voimalaitoksen keskeytymättömän toiminnan taustalla on tehokas ja luotettava polttoaineiden käsittely, varastointi- ja kuljetinjärjestelmä. Naantalin voimalaitoksella käytetään polttoaineina pääasiassa biopolttoaineita, kierrätyspolttoaineita sekä asfalteenia.

Biopolttoaineet:

 • Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen polttoaineesta noin 75% on biopolttoaineita. Pienellä kuormalla pystytään lähes 100% biopolttoaineosuuteen.
 • Biopolttoaineet tulevat noin 150 kilometrin säteellä alueen metsistä ja teollisuudelta sekä meriteitse Baltian maista.
 • Biopolttoaine muodostuu teollisuuden sivutuotteista eli purusta ja kuoresta tai metsä- ja rankahakkeesta.
 • Laitoksen biopolttoaineena hyödynnetään se osa, mikä ei kelpaa puunjalostukseen raaka-aineeksi.
 • Biopolttoaineen vastaanottolinjat kuljettavat mm. puuhaketta, kuorta ja turvetta seulontalinjoille parhaimmillaan 600 kuutiota tunnissa 15 000 kuution varastoon.

SRF

 • Kaupan ja teollisuuden kierrätykseen kelpaamatonta polttokelpoinen jae.
 • SRF edustaa noin 10% osuutta polttoaineenkäytöstä

Asfalteeni:

 • Asfalteeni on Nesteen Porvoon tuotantolaitoksilta toimitettava kiinteä raskas öljynjalostusprosessin sivuvirta, jota voidaan hyödyntää mm. energiantuotannossa.
 • Asfalteeni on korvannut Naantalin monipolttoainevoimalaitoksella kivihiilen tukipolttoaineena
 • Sen ominaisuudet ja soveltuvuus energiantuotantoon on testattu VTT:llä ja laitetoimittajan voimalaitoskattiloilla. Testeissä on selvitetty myös ympäristönäkökohdat.
 • Kivihiileen verrattuna asfalteenin lämpöarvo on noin 1,5 kertainen vähentäen tarvittavan polttoaineen määrää ja sitä kautta polttoaineiden varastointitarvetta ja kuljetuksia sekä vähentää kivihiilen tuontia.
 • Hiilidioksidipäästöt ovat noin 10-15 % pienemmät kivihiileen verrattuna.

Turve:

 • Turve on mukana laitoksen polttoainevalikoimassa, mutta sen osuus on marginaalinen.
 • Turve sopii rikkipitoisuutensa ansiosta hyvin monipolttoainevoimalaitoksen polttoaineeksi korvaamaan osaltaan hiiltä

Kivihiili:

 • Kivihiili on Naantali nelosyksikön vara- ja häiriöpolttoaine sekä Naantalin vanhan kolmosyksikön pääpolttoaine.
 • Hiilenkäsittelyprosessiin kuuluu kuljetuksen ja varastoinnin lisäksi materiaalin seulonta ja murskaus.
 • Polttoaineiden käsittelyprosessissa ympäristö huomioidaan mm. tehokkailla pölynpoistojärjestelmillä ja palonsammutusjärjestelmällä sekä kiinnittämällä erityistä huomiota meluntorjuntaan.

Polttoaineiden hankinta

Operointipäällikkö
Sanna Alitalo
+358 40 868 4003

Siirry takaisin sivun alkuun