Hallinto ja code of conduct

Hallituksen kokoonpano

Mika LehtonenPuheenjohtajaFortum
Aki LindénVarapuheenjohtaja Turku Energia
Jukka RinnevaaraJäsenTurku Energia
Timo HonkanenJäsenTurku Energia
Katri RuutuJäsenFortum
Kalevi KankkunenJäsenFortum
Jan LindströmJäsenNaantali

Toimintaohje palvelun- ja tavarantoimittajille – code of conduct

Toimintaohjeen tarkoituksena on määritellä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) toimittajilleen määrittämät kestävän kehityksen perusvaatimukset. Toimittajien toimintaohje perustuu Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen periaatteisiin ja siinä on neljä osiota: liiketoimintaperiaatteet, ihmisoikeudet, työelämän normit ja ympäristö. 

Toimittajien toimintaohjetta sovelletaan kaikkiin TSE:n toimintoihin kaikissa toimipaikoissa ja jokaiseen tuotteita, palveluja, työsuorituksia tai muita toimintoja TSE:lle tuottavaan toimittajaan.

Kaikilla TSE:n toimittajilla on velvollisuus noudattaa Toimittajien toimintaohjeen periaatteita kaikessa liiketoiminnassaan. Toimittajien vastuulla on myös varmistaa ja valvoa, että niiden alihankkijat ja aliurakoitsijat noudattavat Toimittajien toimintaohjetta.

TSE:n toimittajat vahvistavat Toimittajien toimintaohjeen ehtojen täyttymisen jatkuvalla vaatimustenmukaisuuden dokumentoinnilla, toimittamalla pyydettäessä tietoja TSE:lle sekä sallimalla TSE:n tai TSE:n valtuuttaman auditoijan suorittaa auditointeja toimipaikoissaan.

Siirry takaisin sivun alkuun