Alueellinen vaikuttaja


Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n energiantuotannon päästöt pienenevät vuoteen 2023 mennessä 85 % vuoteen 2016 verrattuna uusiutuvaan energiantuotantoon tehtyjen investointien ansiosta.


Turun seudun Energiantuotanto työllistää Turun seudulla yhteensä noin 142 henkilötyövuoden edestä. Työllistävyysvaikutus koostuu mm. polttoainehankinnasta, investoinneista ja ostopalveluista. 


Turun Seudun Energiantuotanto työllistää välillisesti Suomessa noin 400 henkilötyövuoden edestä. Suurin osa työllistävyydestä, noin 160 henkilötyövuotta syntyy polttoaineen hankintaketjussa; kotimaisen metsäpolttoaineen, teollisuuden puutähteen ja kierrätyspuun käsittely ja kuljetus työllistävät määrällisesti eniten.  TSE:n tuotantolaitosten operointi sekä muut ostopalvelut työllistävät noin 120 henkilötyövuoden verran Suomessa.


Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n oman toiminnan ja arvoketjun verojalanjälki Suomen yhteiskuntaan on yhteensä noin 31 miljoona euroa . Verojalanjälki koostuu polttoaineveroistaja yhteisöveroista. Turun seudulle verovaikutus on noin 9 miljoonaa euroa.


Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n työllistävyys on kasvanut energiantuotannon päästöjen pienentämiseksi tehtyjen investointien seurauksena arviolta 238 henkilötyövuotta vuosien 2016-2019 aikana. Yhtiön työllistävyys tulee edelleen kasvamaan valmisteilla olevan SRF-investoinnin seurauksena.


Tiesitkö että, Turun Seudun Energiantuotannon vuotuinen työllistävyysvaikutus kasvaa arviolta 17 henkilötyövuotta nykyisestä vuoteen 2023 mennessä, kun kivihiilestä siirrytään lähes yksinomaan metsä- ja sivuvirtapohjaisten polttoaineiden käyttöön SRF-investoinnin seurauksena.


Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n työllistävyys on kasvanut energiantuotannon päästöjen pienentämiseksi tehtyjen investointien seurauksena arviolta 238 henkilötyövuotta vuosien 2016-2019 aikana.

Siirry takaisin sivun alkuun