Kohti hiilivapaata tuotantoa

Turun Seudun Energiantuotanto tuottaa kaukolämpöä, sähköä ja prosessihöyryä biopolttoaineilla, kierrätyspolttoaineilla, asfalteenilla ja turpeella. Tämän lisäksi merkittävä osa kaukolämmön tuotannostamme perustuu lämpöpumpuilla jätevedestä otettavan lämmön hyödyntämiseen.

Lähivuosien suurena haasteena on pyrkimys pois kivihiileen perustuvasta tuotannosta. Osana tämän tavoitteen saavuttamista TSE investoi 2019 savukaasulauhduttimeen, jonka myötä neljännen eli uusimman voimalaitosyksikkömme kaukolämpöteho kasvoi 30 % kasvattamatta kuitenkaan polttoaineen käyttöä.

Matkalla kohti hiiletöntä tuotantoa, TSE ottaa käyttöön kivihiiltä vähempipäästöisiä polttoaineita, jotka vievät TSE:n polttoainejakaumaa kohti hiilivapaata tuotantoa. Yksi tällainen polttoaine on asfalteeni, joka on öljyjalostuksen sivutuotteena syntyvää raskas, kiinteä öljytuote.

TSE tutkii energiantuotantonsa osalta myös vaihtoehtoja, jotka eivät edellytä välittömiä investointeja uusiin tuotantolaitoksiin, vaan ovat toteutettavissa nykyistä järjestelmää kehittämällä ympäristöystävällisempään suuntaan taloudellisesti kestävällä tavalla. 

TSE on liittynyt energiatehokkuussopimukseen ja ETJ+ järjestelmään osana energiantuotannon tehokkuuden kehittämistavoitteita.

Me TSE:ssa haluamme edistää kestävää energiantuotantoa niin ympäristön kuin turvallisuudenkin kannalta. Tuotamme lämpöä koteihin ja voimaa teollisuudelle.

Siirry takaisin sivun alkuun