Turvallisuus on TSE:llä ykkösasia

TSE noudattaa toiminnassaan lakien ja määräysten asettamia vaatimuksia ja havainnoi, arvioi ja ymmärtää riskit. TSE kiinnittää erityistä huomiota oman henkilöstönsä ja voimalaitosalueella toimivien urakoitsijoiden turvallisuusosaamiseen.

TSE:n laitosten käyttö- ja kunnossapidosta vastaa Turku Energia, joka käyttää säännöllisesti ja aktiivisesti ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia ja auditointia toiminnan ja turvallisuuden edelleen parantamiseksi. Turku Energian tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Voimalaitosten toimintaa ja turvallisuutta valvotaan mm. viranomaisten ja TSE:n ja Turku Energian omien asiantuntijoiden tekemillä säännöllisillä tarkastuskäynneillä. Voimalaitoksilla tehdään säännöllisesti palo- ja kemikaalitarkastuksia sekä sertifioidun toimintajärjestelmän edellyttämiä auditointeja. Erikseen on tehty mm. turvallisuusauditoinnit, kattilalaitosten vaaran arvioinnit ja laadittu räjähdyssuojausasiakirja (ATEX) sekä turvallisuusselvitys.

TSE:n laitoksilla, Naantalin voimalaitoksella, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumppulaitoksella työskenteleviltä vaaditaan voimassaoleva työturvallisuuskortti ja työtehtävän mukaiset pätevyydet, esimerkiksi tulityökortti. Laitoksilla työskenteleviltä kumppaniyrityksiltä odotetaan säännöllistä turvallisuuskoulutusta henkilöstölleen.

TSE:n laitoksille kulkuluvan saamiseksi vaaditaan voimassaoleva työturvallisuuskortti ja laitoskohtaisten turvallisuustenttien läpäiseminen.

Kirjautuminen turvallisuusperehdytyksiin:

  • Tentin suorittaminen edellyttää kirjautumista.
  • Pääset luomaan käyttäjätunnukset ja kirjautumaan perehdytysjärjestelmään tästä.
  • Jos sinulla on jo tunnukset perehdytysjärjestelmään, kirjaudu tästä.
  • Valitse perehdytyksen aluksi oikeaa laitosta koskeva ja työtehtävääsi vastaava perehdytys.
  • Ongelmatilanteissa ota yhteyttä: kulkuluvat.naantali(at)turkuenergia.fi.

Tehtyjen riskianalyysien perusteella tunnistetut vaaratilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennalta. Onnettomuustilanteiden varalta on laadittu pelastussuunnitelmat.

Tutustu alta Naantalin voimalaitoksen turvallisuustiedotteeseen.