Laitosten esittely

Turun Seudun Energiantuotanto Oy tuottaa energiaa kolmella laitoksellaan, Naantalin voimalaitoksella, Kakolan lämpöpumppulaitoksella sekä Orikedon biolämpölaitoksella.

Naantalin voimalaitos

Naantalin voimalaitoksen tuotannollinen käyttö aloitettiin vuonna 1960. Voimalaitos tuottaa sähköä, kaukolämpöä ja prosessihöyryä. Naantalin voimalaitos koostuu kahdesta voimalaitosyksiköstä. Kaksi vanhinta kivihiilikäyttöistä voimalaitosyksikköä (NA1 ja NA2) poistettiin käytöstä 1.7.2020. Sähköä, lämpöä ja höyryä tuottaa vuonna 2017 valmistunut monipolttoaineyksikkö (NA4), joka käyttää pääpolttoaineenaan biopolttoaineita toimien päätuotantolaitoksena sekä kivihiilikäyttöinen kolmosyksikkö (NA3).

Vuonna 2017 valmistuneen monipolttoaine-yksikön myötä kivihiilen käyttö TSE:n energiantuotannossa vähenee selvästi ja korvautuu bioenergialla, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Valtaosa biopolttoaineesta, kuten puuhake ja kuori, hankitaan lähialueelta sekä mahdollisesti merikuljetuksin.

Kakolan lämpöpumppulaitos

Jäteveden hukkalämpöä hyödyntävä Kakolan lämpöpumppulaitos tuottaa sekä kaukolämpöä että kaukojäähdytystä turkulaisille kiinteistöille. Laitos valmistui 2009 Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen.

Lämpöpumppulaitos tuottaa energiaa uusiutuvasta energialähteestä – puhdistetusta jätevedestä. Se kierrättää puhdistetun jäteveden lämpöpumpun kautta, joka ottaa talteen jäteveden sisältämän lämpöenergian kaukolämpöverkossa hyödynnettäväksi. Laitos tuottaa lisäksi kaukojäähdytystä.

Lämpöpumppulaitos koostuu jätevedenpuhdistamon yhteyteen louhitusta luolasta, 15 000 kuutiometrin kylmävesialtaasta, kahdesta lämpöpumpusta putkistoineen ja pumppuineen, sähkötiloista sekä ajotunnelista. Lämpöpumppulaitoksen teho on 42 MW kaukolämpöä ja 29 MW kaukojäähdytystä.

Orikedon biolämpökeskus

Puupolttoaineita käyttävä Orikedon biolämpökeskus valmistui vuonna 2001. Se kuuluu edelleen Suomen suurimpiin biolämpökeskuksiin tuottaen noin kuudesosan Turussa käytettävästä kaukolämmöstä.

Lämpökeskuksessa tuotettu lämpö korvaa fossiilisilla polttoaineilla tuotettua kaukolämpöenergiaa, mikä vähentää lämmöntuotannon hiilidioksidi- ja rikkidioksidipäästöjä tuntuvasti

Lämpökeskuksen polttoaineena käytetään pääosin kuusivaltaisten metsäalueiden hakkuutähteitä sekä sahateollisuudessa ja metsänhoidossa syntyviä sivutuotteita. Polttoaine on lähtöisin lähialueen metsistä.

Siirry takaisin sivun alkuun