Katsaus TSE:n historiaan

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) tarina nykymuodossaan alkoi vuoden 2011 lopussa, kun Turku Energia ja Fortum solmivat sopimuksen seudullisesta energiayhteistyöstä. Sopimuksen myötä Naantalin voimalaitos, Kakolan lämpöpumput ja Orikedon biolämpökeskus siirtyivät TSE:n omistukseen.

Vuonna 2014 tehtiin päätös Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisesta. Laitoksen peruskivi muurattiin lokakuussa 2015 ja laitoksen vihkiäisiä vietettiin joulukuussa 2017. Uusi nelosyksikkö käyttää polttoaineenaan pääosin biopolttoaineita ja korvaa merkittävästi kivihiiltä kaukolämmön ja sähkön tuotannossa Turun seudulla.

TSE jatkaa paikallisen energiantuotannon perinnettä Naantalin laitoksen, Orikedon biolämpökeskuksen sekä Kakolan lämpöpumppujen tuottaman energian muodossa.

Naantalin voimalan vaiheita vuosilukuina

2021 Kierrätyspolttoaineiden hyödyntäminen polttoaineena aloitettiin. Energiantuotannon hiilidioksidipäästöt vähenivät investoinnin myötä vuositasolla 60 000 tonnia.

2020 TSE sulki kaksi vanhinta kivihiilikäyttöistä yksikköään Naantalin voimalaitoksella 1.7.2020.

2020 alussa NA4:lle valmistui laitoksen energiatehokkuutta lisäävä savukaasulauhdutin.

2018 laitoksen yhteyteen valmistui meribiokuljetin, jonka myötä biopolttoainetta voidaan tuoda laitokselle meriteitse

2017 Naantalin voimalan nelosyksikkö eli uusi monipolttoainelaitos käynnistyy.

2015 Uuden monipolttoainelaitoksen peruskivi muurataan.

2013 TSME muuttaa nimensä Turun Seudun Energiantuotannoksi.

2012 Naantalin voimala myydään Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:lle.

2005 Nesteen ja Fortumin yhteinen taival päättyy, Fortum jatkaa Naantalin voimalan omistajana.

1999 Naantalin voimala siirtyy Imatran Voiman ja Nesteen fuusiossa syntyneen Fortumin omistukseen.

1994 Voimalan kolmosyksikkö varustetaan Low-Nox –polttimilla.

1992 Uusi rikinpoistolaitos valmistuu

1989 Naantalin voimala alkaa toimittaa lämpöä Neste Oy:lle ja käyttää jalostamokaasua polttoaineena. 

1986 Myös voimalan kakkosyksikkö muutetaan lämmöntuotantoon sopivaksi.

1986 Uusi syväväylä satamaan valmistuu ja uusi hiilenpurkausjärjestelmä otetaan käyttöön.

1985 Voimalaitoksen lämpöakku otetaan käyttöön.

1982 Kaukolämmön jakelu Naantalista alkaa, sitä edeltävät muutostyöt kolmosyksikössä.

1974 Voimalaitoslakko pysäyttää voimalan toiminnan 22 päiväksi.

1974 Uusi kaasuturpiinivoimalaitos aloittaa toimintansa.

1972 Naantalin voimalan kolmosyksikkö valmistuu.

1970 Naantalin voimalan kolmosyksikön rakentaminen alkaa.

1964 Naantalin voimalan kakkosyksikkö valmistuu ja käynnistetään heinäkuussa.

1964 Naantalin voimalan kakkosyksikkö valmistuu ja käynnistetään heinäkuussa.

1961 Naantalin voimalan kakkosyksikön rakennustyöt aloitetaan kesäkuussa.

1960 Naantali ykkösvaihe kytketään ensi kerran valtakunnanverkkoon 11. joulukuuta.

1960 Naantali ykkösvaihe kytketään ensi kerran valtakunnanverkkoon 11. joulukuuta.

1959 Ykkösyksikön päägeneraattori nostetaan paikoilleen.

1958 Naantalin voimalan ensimmäisen yksikön työmaa suurimmillaan.

1957 Ensimmäiset raivaustyöt ja louhintatöiden valmistelut alkavat.

1955 Lauhdelämpövoimalan perustamisesta Naantaliin tehdään päätös ja suunnittelu alkaa.Siirry takaisin sivun alkuun