Katsaus TSE:n historiaan

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) tarina nykymuodossaan alkoi vuoden 2011 lopussa, kun Turku Energia ja Fortum solmivat sopimuksen seudullisesta energiayhteistyöstä. Sopimuksen myötä Naantalin voimalaitos, Kakolan lämpöpumput ja Orikedon biolämpökeskus siirtyivät TSE:n omistukseen.

Vuonna 2014 tehtiin päätös Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisesta. Laitoksen peruskivi muurattiin lokakuussa 2015 ja laitoksen vihkiäisiä vietettiin joulukuussa 2017. Uusi laitos käyttää polttoaineenaan pääosin biopolttoaineita ja korvaa merkittävästi kivihiiltä kaukolämmön ja sähkön tuotannossa Turun seudulla.

Vuonna 2018 laitoksen yhteyteen valmistui meribiokuljetin, jonka myötä biopolttoainetta voidaan tuoda laitokselle myös meriteitse. Vuoden 2020 alussa laitokselle valmistuu laitoksen energiatehokkuutta lisäävä savukaasulauhdutin.

TSE jatkaa paikallisen energiantuotannon perinnettä Naantalin laitoksen, Orikedon biolämpökeskuksen sekä Kakolan lämpöpumppujen tuottaman energian muodossa.

Naantalin voimalan vaiheita vuosilukuina

1955 Lauhdelämpövoimalan perustamisesta Naantaliin tehdään päätös ja suunnittelu alkaa.

1957 Ensimmäiset raivaustyöt ja louhintatöiden valmistelut alkavat.

1958 Naantalin voimalan ensimmäisen yksikön työmaa suurimmillaan

1959 Ykkösyksikön päägeneraattori nostetaan paikoilleen.

1960 Naantali ykkösvaihe kytketään ensi kerran valtakunnanverkkoon 11. joulukuuta.

1961 Naantalin voimalan kakkosyksikön rakennustyöt aloitetaan kesäkuussa.

1964 Naantalin voimalan kakkosyksikkö valmistuu ja käynnistetään heinäkuussa.

1970 Naantalin voimalan kolmosyksikön rakentaminen alkaa

1972 Naantalin voimalan kolmosyksikkö valmistuu

1974 Uusi kaasuturpiinivoimalaitos aloittaa toimintansa.

1974 Voimalaitoslakko pysäyttää voimalan toiminnan 22 päiväksi

1982 Kaukolämmön jakelu Naantalista alkaa, sitä edeltävät muutostyöt kolmosyksikössä.

1985 Voimalaitoksen lämpöakku otetaan käyttöön

1986 Myös voimalan kakkosyksikkö muutetaan lämmöntuotantoon sopivaksi.

1986 Uusi syväväylä satamaan valmistuu ja uusi hiilenpurkausjärjestelmä otetaan käyttöön.

1989 Naantalin voimala alkaa toimittaa lämpöä Neste Oy:lle ja käyttää jalostamokaasua polttoaineena. 

1992 Uusi rikinpoistolaitos valmistuu

1994 Voimalan kolmosyksikkö varustetaan Low-Nox –polttimilla.

1999 Naantalin voimala siirtyy Imatran Voiman ja Nesteen fuusiossa syntyneen Fortumin omistukseen.

2005 Nesteen ja Fortumin yhteinen taival päättyy, Fortum jatkaa Naantalin voimalan omistajana.

2012 Naantalin voimala myydään Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:lle

2013 TSME muuttaa nimensä Turun Seudun Energiantuotannoksi.

2015 Uuden monipolttoainelaitoksen peruskivi muurataan

2017 Naantalin voimalan nelosyksikkö eli uusi monipolttoainelaitos käynnistyy.