Tuotannon ympäristövaikutukset

TSE haluaa edistää kestävää energiantuotantoa, ja lähivuosien suurin haaste on kivihiilivapaaseen tuotantoon siirtyminen. Naantalin voimalaitoksella käytettävästä polttoaineesta biopolttoaineen osuus on jo noin 75%.

Naantalin voimalaitoksen yksiköt on varustettu tehokkailla ja moderneilla hiukkasten, typenoksidien ja rikkidioksidin vähentämistekniikoilla. Laitoksella kiinnitetään erityistä huomiota meluntorjuntaan.

Naantalin laitoksen nelosyksikkö vähensi käynnistyttyään TSE:n energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä yli 400 000 tonnia vuodessa – eli yli 60 000 omakotitalon päästöjen verran. Lisäksi Naantalin uusimmassa yksikössä otettiin vuoden 2019 aikana käyttöön savukaasulauhdutin, joka lisäsi kaukolämmön tuotantotehoa 30 % eli 60 megawattia (MW) lisäämättä kuitenkaan polttoaineiden kulutusta.

.

Siirry takaisin sivun alkuun