Uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakennustyöt käynnistyneet naantalissa

Naantalin voimalaitoksen yhteyteen rakennettavan uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakennustyöt ovat alkaneet. Yhdistetyn lämpöä ja sähköä tuottavan CHP -voimalaitoksen rakennustyöt toteutetaan ns. allianssimallilla, jossa Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) tilaajana ja useamman suunnittelijan ja rakentajan yhteenliittymä toteuttajana vastaa laitoksen rakentamisesta. Tämä on ensimmäinen teollisuuskohde Suomessa, jossa sovelletaan allianssimallia.

Yhteenliittymään kuuluvat YIT, A-Insinöörit ja Insinööritoimisto AX-LVI ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen rakentamisen toteutusvaiheesta. Hankkeen toteutusvaihe päättyy voimalaitoksen valmistumiseen vuonna 2017. Rakennusvaiheen kustannusarvio on 48 miljoonaa euroa.

”Allianssin sisäinen yhteistyö on ollut hyvää hankkeen kehitysvaiheen alusta alkaen. Hyvän yhteistyön ansiosta on syntynyt uusia ideoita ja ratkaisuja, kun kaikki tekevät töitä saman pöydän ympärillä ilman perinteistä vastakkainasettelua. Uskon, että tavoitteellisesti alkanut yhteistyö jatkuu hyvänä myös toteutusvaiheessa” sanoo Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Tapani Bastman.

Hankkeen rakentamisvaiheessa pyritään käyttämään paikallista työvoimaa mahdollisimman paljon. Yhteenliittymä tulee työllistämään työntekijöitä noin 240 henkilövuoden verran. Ensimmäiset alihankintasopimukset on jo tehty paikallisten toimijoiden kanssa.

Erityistä huomiota työmaalla kiinnitetään työturvallisuuteen. Tämä edellyttää kaikilta osapuolilta oikeaa asennetta, hyvää turvallisuussuunnittelua ja ehdotonta yhteisten pelisääntöjen noudattamista.

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. Nyt rakennettavan uuden voimalaitoksen investointikustannus on 260 miljoonaa euroa. Yrityksen yksi keskeisistä tavoitteesta on lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Uuden voimalaitoksen biopolttoaineosuus tulee olemaan käynnistysvaiheessa 40 prosenttia ja tavoitteena on nostaa se 60-70 prosenttiin.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Tapani Bastman, puhelin 040 577 8122

Viestintäpäällikkö Timo Tunturi, puhelin 040 137 1871

Siirry takaisin sivun alkuun