Blogi: Maailmantilanteen muuttuessa TSE jatkaa työtä toimitusvarmuuden eteen ja kohti ilmastotavoitteita

Ukrainaa, maailmaa ja mieliämme järkyttäneen, Venäjän aloittaman sodan seurauksena keskustelu on kääntynyt vahvasti varautumiseen liittyneisiin teemoihin. Energian toimitus- ja omalta osaltamme myös huoltovarmuudesta vastaavana yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisenä toimijana teemme osamme, jotta energiahuolto pelaa häiriötilanteessa.

Viime viikot olemme tiiviisti keskittyneet varmistamaan tulevan lämmityskauden polttoainehuoltoa yhdessä pitkäaikaisten ja luotettavien kumppaniemme kanssa. Heti sodan ensi metreillä oli selvää, että energiahuollossa emme voi enää luottaa venäläistä alkuperää olevien polttoaineiden toimitusten varmuuteen ja ryhdyimme toimenpiteisiin niiden korvaamiseksi kotimaisilla vaihtoehdoilla ja muiden alkuperämaiden biopolttoainetoimituksilla. Onneksi keinovalikoimassamme oli edelleen myös kotimainen turve – nyt sitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, mistä sen taru 70-luvun energiakriisissä sai alkunsa.

Tavoitteemme luopua kivihiilestä tänä vuonna ei ole muuttunut

Koronaepidemian nyt jäädessä julkisuudessa vähemmälle ja suurempien murheiden alle, näkyvät sen vaikutukset edelleen toiminnassamme. Olimme tavoitelleet nyt kevättalvella saattavamme päätökseen Naantalin voimalaitoksen hukkalämpö- ja merivesilämpöpumppuprojektimme, jolla nostetaan laitoksen lämmöntuotantokapasiteettia 10 MW päästöjä lisäämättä ja kivihiiltä korvaten. Projekti on alkuperäisestä tavoitteestaan myöhässä koronapandemian aiheuttamien laite- ja materiaalitoimitusten viivästyttyä, mutta ennakoimme sen valmistuvan kuitenkin hyvissä ajoin ennen seuraavaa lämmityskautta.

Toinen toimintaamme merkittävästi vaikuttava projekti, jonka osalta teemme vielä viimeistelytöitä, on SRF-investointi. Olemme viime syksystä lähtien käyttäneet kaupan ja teollisuuden kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä valmistettua polttoainetta korvataksemme kivihiiltä. Määrää nostetaan hiljalleen, eikä strateginen tavoitteemme luopua fossiilisista, ei-jäteperäisistä polttoaineista Naantalin voimalaitoksen nelosyksikön tavanomaisena polttoaineena tänä vuonna ole muuttunut, vaikka maailma ympärillämme onkin mennyt ylösalaisin.

TSE:n strategiset hankkeet menevät siis vahvasti eteenpäin haasteista huolimatta ja samalla tehostettu työ varautumisen osalta on käynnissä. Toimitusvarmuudesta huolehtiminen on meille arkipäivää normaalioloissakin ja varautuminen ”takaraivossa”. Asiakkaamme voivat olla huolettomin mielin energiahuollon varmuuden osalta – varautuminen on osa ydintekemistämme.

”Energian toimitus- ja omalta osaltamme myös huoltovarmuudesta vastaavana yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisenä toimijana teemme osamme, jotta energiahuolto pelaa häiriötilanteessa”, sanoo Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Maija Henell.

Maija Henell
Toimitusjohtaja, Turun Seudun Energiantuotanto Oy

Orikedon biolämpökeskuksessa polttoaineen syöttötorvessa tulipalo – ei henkilövahinkoja tai merkittäviä materiaalisia vaurioita

Orikedon biolämpökeskuksessa on keskiviikkona 30.3.2022 ollut tulipalo polttoaineen syöttötorvessa kattilarakenteen sisäpuolella.

Pelastuslaitos on paikalla ja tilanne on hallinnassa. Tulipalosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja tai merkittäviä laitevaurioita eikä sillä ole vaikutusta lämmöntuotantoon ja -jakeluun.

Lisätietoja:
Matti Akkanen
Kunnossapitopäällikkö, Turku Energia
puh. 040 821 2313

Naantalin voimalaitoksella kytöpalo hakekuljettimella – ei materiaali-, tuotanto- tai henkilövahinkoja

Naantalin voimalaitoksella syttyi tiistaina aamupäivällä 1.3.2022 kytöpalo hakekuljettimilla. Kytöpalo sai alkunsa, kun kuljettimen hihnan väliin päässyt pöly aiheutti kitkan vuoksi kytöpalon.

Varsinais-Suomen Pelastuslaitos on rajannut kytöpalon niin, ettei se päässyt leviämään laajemmalle.

Sammutustöiden viimeistely jatkuupelastuslaitoksen toimesta. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja tai häiriöitä lämmön tuotantoon eikä kytöpalosta aiheutunut materiaalisia vahinkoja.

Lisätietoja:
Kalle Karjala, Käynnissäpitopäällikkö
Turku Energia
Puh. 040 707 9398

Paineenpurkaus NA4:sen rikinsyöttöjärjestelmässä – ei vahinkoja, palokunta tarkasti tilanteen

TSE:n Naantalin voimalaitoksella tapahtui paineenpurkaus 26.1.2022 yöllä koekäyttövaiheessa olleessa rikinsyöttöjärjestelmässä. Paineenpurkauksesta aiheutui palohälytys ja palokunta kävi paikalla tutkimassa tapahtumapaikan. Materiaalisia vahinkoja ei tapahtunut ja voimalaitoksen toiminta jatkuu normaalisti.

Lisätiedot:
Käynnissäpitopäällikkö Kalle Karjala
p. 040 707 9398
kalle.karjala@turkuenergia.fi

Orikedon biolämpökeskuksessa pieni kytöpesäke, josta aiheutui savua – ei vahinkoja

Orikedon biolämpökeskuksessa havaittiin pieni kytöpesäkkeen alku pohjatuhkalavalla maanantaina 24.1.2022 klo 19 jälkeen. Kytöpesäke saatiin sammutettua oman henkilöstön voimin ja siitä ei aiheutunut vahinkoa. Pelastuslaitos kävi tarkastamassa tilanteen klo 19.28.

Lisätietoja:
Lasse Sihvo, käyttöinsinööri, Turku Energia
puh. 050 5573 446
Lasse.sihvo@turkuenergia.fi

Naantalin voimalaitoksen alueelle suunnitellaan vedyn tuotantolaitosta

Elomaticin perustama kehitysyhtiö GreenH2ub ja Turun Seudun Energiatuotanto Oy (TSE) ovat solmineet aiesopimuksen, jossa osapuolet selvittävät vihreän vedyn tuotantolaitoksen rakentamista TSE:n Naantalin voimalaitoksen alueelle. Tarkoituksena on tuottaa vetyä meri- ja raskaan liikenteen polttoaineeksi, jonka sivutuotteena syntyvää hukkalämpöä hyödynnettäisiin kaukolämpönä.

Elomatic on perustanut kehitysyhtiö GreenH2ub Oy:n tarkoituksenaan luoda pilottihankkeita vedyn tuotannolle ja käytölle meri- ja maaliikenteessä mahdollisimman nopeasti. Nyt ensimmäinen hanke on toteutumassa, kun TSE:n Naantalin voimalaitoksen alueelle kaavaillaan rakennettavaksi vedyn tuotantolaitosta. Tämänhetkisen arvion mukaan hanke voisi toteutua aikaisintaan vuoden 2023 aikana.

Vetyä voidaan tuottaa vihreällä sähköllä elektrolyysin avulla, eikä puhtaan vedyn polttamisesta synny lainkaan hiilipäästöjä, vaan ainoastaan sähköä ja vettä. Siksi vetyteknologia ja siitä johdannaiset polttoaineet ovat kestävä vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Erityisen merkittävässä roolissa vetypolttoaineet ovat raskaassa liikenteessä ja merenkulussa, joiden energiatarpeisiin akkuteknologia ei riitä vastaamaan. Nyt perustettu GreenH2ub Oy pystyy tuottamaan vetyä mm. yhteysalusliikenteelle.

”Vetytalous, yhdessä vihreän sähköntuotannon kanssa, luo samalla Suomelle huoltovarmuusnäkökulmasta siirtymän varastoinnista jatkuvaan tuotantoon,” Elomaticin toimitusjohtaja Patrik Rautaheimo toteaa.

Hukkalämpö hyötykäyttöön

Noin kolmannes vihreän vedyn tuotannossa käytetystä sähköstä menee hukkaan lämpönä. Voimalaitoksen ja kaukolämpöverkon läheisyys on sijaintina ideaali, sillä tuotannossa syntyvä hukkalämpö saadaan hyötykäyttöön kaukolämpönä. Tämä parantaa vedyn tuotannon energiatehokkuutta.

”Vetytalous on merkittävä osa tulevaisuuden energiajärjestelmää, jossa puhtaan sähkön ja lämmön tuotanto yhdessä liikennepolttoaineiden tuotannon kanssa muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Näiden tuotantolaitosten keskittämisestä hyötyvät kaikki. TSE on systemaattisesti kehittänyt kestävää energiatuotantoa, ja tämä on seuraava askel tuleviin energiaratkaisuihin”, TSE:n toimitusjohtaja Maija Henell sanoo.

Hanke on osa kehitysyhtiö Green Industry Parkin toimia, joiden tarkoituksena on kehittää Naantalissa ja Raisiossa sijaitsevaa entistä jalostamoaluetta bio- ja kiertotalouden teollisuuden keskittymäksi.

”Olen iloinen, että alueen ensimmäinen bio- ja kiertotalouden hanke voidaan saada alkuun jo ennen kuin itse maa-alue saadaan jalostamolta käyttöön. Se tulee olemaan merkittävä osa uutta ekosysteemiä, joka alueelle pyritään kehittämään”, Green Industry Parkin hallituksen puheenjohtaja Panu Routila toteaa.

Lue Elomaticin 28.9.2021 julkaisema tiedote.

Siirry takaisin sivun alkuun