Naantalin uusi monipolttoainevoimalaitos saavutti harjakorkeuden

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) rakentaman uuden monipolttoainevoimalaitoksen harjannostajaisia vietettiin Naantalissa 22. huhtikuuta 2016. Allianssimallilla rakennettava CHP-voimalaitos korvaa osittain Naantalin vanhan noin 50 vuotta käytössä olleen hiilivoimalaitoksen. Sähköä ja lämpöä tuottavan uuden voimalaitoksen keskeisiä tavoitteita on lisätä uusiutuvan energian käyttöä.

Rakennustyöt ovat edenneet Naantalissa suunnitellusti. Turbiinilaitoksen ja yhteisten laitteiden rakennusten katto- ja seinäelementit on lähes kokonaan asennettu ja harjakorkeus on saavutettu. Töitä tehdään jo kaikissa kerroksissa. Polttoaineen käsittelyalueella seulomon, A-ladon, vastaanotto-rakennuksen ja autovaa’an betonirakenteet ovat valmistuneet. Työn alla on hiilisiilon ja -seulomon betonirakennetyöt. Myös olemassa olevaan voimalaitokseen liittyvät työt ovat alkaneet. Päivittäinen työntekijävahvuus työmaalla on keskimäärin 170 henkilöä.

Rakennustöistä vastaa allianssiryhmittymä POLTE, johon kuuluu TSE:n lisäksi A-Insinöörit, Insinööritoimisto AX-LVI ja YIT. Hankkeen toteutusvaihe päättyy voimalaitoksen valmistumiseen vuonna 2017, mistä jatkuu takuuvaihe vuoteen 2019 saakka. Hanke on Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettu teollisuuden rakennushanke. Tähän mennessä allianssimallia on hyödynnetty lähinnä muutamissa julkisissa infrahankkeissa sekä koulu- ja sairaalahankkeissa.

”Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin ja allianssi on osoittautunut käytännössä hyväksi tavaksi toimia. Hankkeen ”big roomissa” työmaatoimiston keskiössä on tehty noin 100 kustannuksiin, aikatauluun, turvallisuuteen, laatuun tai ympäristöön myönteisesti vaikuttavaa ideaa tai innovaatiota. Allianssi toteutusmuotona mahdollistaa rakennusalan pysähtyneen tuottavuuden ja parjatun laadun paranemisen, kun osapuolet yhdessä sitoutuvat tavoittelemaan erinomaisia tuloksia. Toiminnallisten tavoitteiden on todettu toteutuvan alliansseissa perinteistä mallia paremmin”, kertoo liiketoimintaryhmän johtaja Jouni Forsman YIT:ltä.

”Mielestäni työmaan ilmapiiri on ollut hyvä, ja uusista ideoista on voitu keskustella avoimesti koko rakentamisen ajan. Myös siisteys ja työturvallisuus ovat olleet hyvällä tasolla”, sanoo TSE:n toimitusjohtaja Tapani Bastman.

Uudessa CHP-voimalaitoksessa käytetään alan viimeisintä tekniikkaa. Laitoksen biopolttoaineosuus on käynnistysvaiheessa 40 prosenttia ja tavoitteena on nostaa se myöhemmin 60–70 prosenttiin.  Voimalaitoksen investointikustannus on 260 miljoonaa euroa. TSE:n suurimmat omistajat ovat Fortum (49,5 %) ja Turku Energia (39,5 %), joiden lisäksi paikallisia omistajia ovat myös Raision (5 %), Naantalin (3 %) ja Kaarinan (3 %) kaupungit.

Naantalin harjannostajaisissa puheenvuoron käyttivät toimitusjohtaja Risto Vaittinen Turku Energiasta sekä POLTE-allianssiryhmittymän puolesta liiketoimintaryhmän johtaja Jouni Forsman YIT:ltä. Kaikkiaan tilaisuuteen osallistui yli 200 tilaajan ja allianssiryhmittymän sidosryhmää ja työntekijää.  

Uuden monipolttoainevoimalaitoksen peruskivi muurattiin naantalissa

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) uuden monipolttoainevoimalaitoksen peruskivi muurattiin maanantaina Naantalissa. Uusi voimalaitos korvaa osittain Naantalin vanhan noin 50 vuotta käytössä olleen hiilivoimalaitoksen.

Yksi uuden voimalaitoksen keskeisistä tavoitteista on lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Uudessa monipolttoainevoimalaitoksessa voidaan käyttää biopolttoaineita, turvetta, kivihiiltä ja hyvälaatuista kierrätyspolttoainetta. Biopolttoaineen osuus tulee olemaan käynnistysvaiheessa 40 prosenttia ja tavoitteena on nostaa se myöhemmin 60-70 prosenttiin. Biopolttoaineena on tarkoitus käyttää pääosin paikallista metsähaketta, joka kerätään ja kuljetetaan 100-150 kilometrin säteeltä laitoksesta.

Peruskiven muuraustilaisuudessa puhuivat sisäministeri Petteri Orpo, TSE:n hallituksen puheenjohtaja ja Turku Energian hallituksen jäsen, kansanedustaja Ilkka Kanerva, YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas ja johtaja Markus Rauramo Fortumista. Voimalaitoksen peruskiven sisään muurattiin lieriö, johon laitettiin kolikkoja, päivän lehti sekä esitteitä tiedoksi tuleville sukupolville.

Rakennustyöt edenneet hyvin

Yhdistetyn lämpöä ja sähköä tuottavan CHP -voimalaitoksen rakennustyöt ovat edenneet asetetussa aikataulussa. Rakennustyöt toteutetaan ns. allianssimallilla työnimellä POLTE, jossa päätoteuttajana on rakennusyhtiö YIT ja suunnittelijoina A-Insinöörit ja Insinööritoimisto AX-LVI. Tämä on ensimmäinen teollisuuskohde Suomessa, jossa sovelletaan allianssimallia.

Työmaan vahvuus on tällä hetkellä noin 100 henkilöä. Työntekijöiden määrä lisääntyy jatkuvasti saavuttaen 600 henkilön huippunsa ensi vuoden syksyllä.

”Energiaverotuksen muutokset ovat vahvistaneet monipolttoainevoimalaitoksen investoinnin perusteita. Hanke on edennyt myös asetetun aikataulun ja budjetin mukaisesti eikä yllätyksiä ole toistaiseksi ilmennyt. Tosin paljon on vielä tekemättä”, kertoo TSE:n toimitusjohtaja Tapani Bastman.

Hankkeen toteutusvaihe päättyy voimalaitoksen valmistumiseen syksyllä vuonna 2017. Uuden voimalaitoksen investointikustannus on 260 miljoonaa euroa. TSE:n suurimmat omistajat ovat Fortum ja Turku Energia, joiden lisäksi paikallisia omistajia ovat myös Raision, Kaarinan ja Naantalin kaupungit.

Raaka-aineen hankintaneuvottelut käynnistyneet rivakasti

Biopolttoaineen hankintaneuvottelut ovat käynnissä ja sopimukset allekirjoitetaan vielä tänä syksynä eli kaksi vuotta ennen laitoksen käynnistymistä. Käydyt neuvottelut vahvistavat, että alueelta on saatavissa biopolttoainetta tavoitetason (40 %) edellyttämä määrä.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Tapani Bastman, puhelin 040 577 8122

Viestintäpäällikkö Timo Tunturi, puhelin 040 137 1871

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. Yhtiön osakkaina ovat Fortum (49,5%), Turku Energia (39,5%) ja kaupungit Raisio (5%), Naantali (3%), Kaarina (3%).

Uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakennustyöt käynnistyneet naantalissa

Naantalin voimalaitoksen yhteyteen rakennettavan uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakennustyöt ovat alkaneet. Yhdistetyn lämpöä ja sähköä tuottavan CHP -voimalaitoksen rakennustyöt toteutetaan ns. allianssimallilla, jossa Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) tilaajana ja useamman suunnittelijan ja rakentajan yhteenliittymä toteuttajana vastaa laitoksen rakentamisesta. Tämä on ensimmäinen teollisuuskohde Suomessa, jossa sovelletaan allianssimallia.

Yhteenliittymään kuuluvat YIT, A-Insinöörit ja Insinööritoimisto AX-LVI ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen rakentamisen toteutusvaiheesta. Hankkeen toteutusvaihe päättyy voimalaitoksen valmistumiseen vuonna 2017. Rakennusvaiheen kustannusarvio on 48 miljoonaa euroa.

”Allianssin sisäinen yhteistyö on ollut hyvää hankkeen kehitysvaiheen alusta alkaen. Hyvän yhteistyön ansiosta on syntynyt uusia ideoita ja ratkaisuja, kun kaikki tekevät töitä saman pöydän ympärillä ilman perinteistä vastakkainasettelua. Uskon, että tavoitteellisesti alkanut yhteistyö jatkuu hyvänä myös toteutusvaiheessa” sanoo Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Tapani Bastman.

Hankkeen rakentamisvaiheessa pyritään käyttämään paikallista työvoimaa mahdollisimman paljon. Yhteenliittymä tulee työllistämään työntekijöitä noin 240 henkilövuoden verran. Ensimmäiset alihankintasopimukset on jo tehty paikallisten toimijoiden kanssa.

Erityistä huomiota työmaalla kiinnitetään työturvallisuuteen. Tämä edellyttää kaikilta osapuolilta oikeaa asennetta, hyvää turvallisuussuunnittelua ja ehdotonta yhteisten pelisääntöjen noudattamista.

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. Nyt rakennettavan uuden voimalaitoksen investointikustannus on 260 miljoonaa euroa. Yrityksen yksi keskeisistä tavoitteesta on lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Uuden voimalaitoksen biopolttoaineosuus tulee olemaan käynnistysvaiheessa 40 prosenttia ja tavoitteena on nostaa se 60-70 prosenttiin.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Tapani Bastman, puhelin 040 577 8122

Viestintäpäällikkö Timo Tunturi, puhelin 040 137 1871

Monipolttoainevoimalaitoksesta investointipäätös

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) varsinainen yhtiökokous on 14.4.2014 pidetyssä kokouksessa päättänyt uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisesta. Yhtiökokous on samalla päättänyt osakassopimuksen mukaisesta kolmannesta osakepääoman korottamisesta, jossa suunnatulla osakeannilla kerätään nykyisiltä omistajilta enintään 78 miljoonaa euroa investoinnin rahoitukseen.Investoinnin kustannusarvio on 260 miljoonaan euroa..

Investointi toteutetaan siten, että uusi laitos otetaan käyttöön syksyllä 2017. Investointia edeltävät valmistelevat työt alkavat kesällä 2014 ja varsinaiset rakennustyöt
pääsevät käyntiin keväällä 2015.

Mahdollisuuksia nostaa biopolttoaineiden osuus jopa 100 prosenttiin kartoitetaan muun muassa polttoainejärjestelmien kapasiteettia lisäämällä sekä varmistamalla biopolttoaineiden hankintalogistiikka ja saatavuus.

Investoinnilla on merkittävä työllisyysvaikutus.Parhaimmillaan rakennustyömaalla tulee työskentelemään noin 500 henkilöä.Laitoksen valmistuttua biopolttoaineen kotimainen hankinta luo noin 200 pysyvää työpaikkaa.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Tapani Bastman, puhelin 040 577 8122

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva, puhelin 050 511 3055

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE)

Tehtävänämme on huolehtia Turun alueen
perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella
tuotantokapasiteetilla.

TSE:n omistavat Fortum (49,5%), Turku Energia (39,5%),
Raision kaupunki (5%), Kaarinan kaupunki (3%) ja Naantalin kaupunki (3%).

Monipolttoainevoimalaitoksen investoinnin ajoituksesta on päätetty

Turun Seudun Energiantuotanto (TSE) Oy:n hallitus on päättänyt yksimielisesti esittää yhtiökokoukselle uuden monipolttoainevoimalaitoksen investoinnin ajoittamista siten, että laitos otettaisiin käyttöön syksyllä 2017.

Investoinnin kustannusarvio on 260 miljoonaan euroa.

Aikataulu merkitsee sitä, että investointia edeltävät valmistelevat työt alkaisivat kesällä 2014 ja varsinaiset rakennustyöt pääsisivät käyntiin vuonna 2015. Edelleen kartoitetaan mahdollisuuksia nostaa biopolttoaineiden osuutta lähelle 100 % mm polttoainejärjestelmän kapasiteettia lisäämällä sekä varmistamalla biopolttoaineiden hankintalogistiikkaa ja saatavuutta.

Toteutuessaan Investointiprojektilla on merkittävä työllisyysvaikutus. Parhaimmillaan rakennustyömaalla tulee työskentelemään noin 500 henkilöä ja laitoksen valmistuttuaan biopolttoaineen kotimainen hankinta luo noin 200 pysyvää työpaikkaa. 

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Tapani Bastman, puhelin 040 577 8122
Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva, puhelin 050 511 3055
Varapuheenjohtaja Jouni Haikarainen, puhelin 040 709 5690

LehdistotiedoteTSE17122013.pdf

TSME on nyt TSE

Turun Seudun Maakaasu- ja Energiantuotanto Oy (TSME) on ottanut käyttöön uuden nimen, Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE), joka kuvaa paremmin yhtiön toimintaa.  Samassa yhteydessä yhtiö sai uuden tunnuksen eli logon. 

Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 132 miljoonaa euroa, liikevoitto 3,9 miljoonaa euroa ja nettotulos 2,9 miljoonaa euroa.

Yhtiö suunnittelee uuden voimalaitoksen rakentamista Naantaliin.

Tapani Bastman TSME:n toimitusjohtajaksi

Tapani Bastman Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n toimitusjohtajaksi

Turun Seudun Maakaasu ja Energiatuotanto Oy:n (TSME) toimitusjohtajaksi on nimitetty dipl.ins. Tapani Bastman (55v.) 1.1.2012 alkaen. Hän aloittaa perehtymisen uuteen työtehtäväänsä 15.11.2011 avustaen nykyistä toimitusjohtaja Mikko Rönnholmia, joka jää tehtävästä eläkkeelle vuoden vaihteessa.

Tapani Bastmanilla on monipuolinen ja pitkäaikainen kokemus energia- ja voimalaitosalalta. Viimeksi hän toimi liiketoimintayksikön johtajana Sweco Industry Oy:ssä vastuualueenaan Energia ja Metsäteollisuus.

TSME käynnistää toimintansa seudullisena energiantuotantoyhtiönä vuoden 2012 alusta. Samalla sen vastuulle siirtyvät Fortumin Naantalin kivihiilivoimalaitos sekä Turku Energian kaukolämmön perustuotantolaitokset. Lisäksi TSME ryhtyy kehittämään uutta, nykyistä vähäpäästöisempää monipolttoainevoimalaitosta korvaamaan käytöstä poistuvaa tuotantoa. TSME:n osakkaita ovat Fortum ja Turku Energia sekä Raision, Naantalin ja Kaarinan kunnat.

Lisätietoja antavat
TSME:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva, puhelin 050 511 3055
TSME:n toimitusjohtaja Mikko Rönnholm, puhelin 050 452 4699

Siirry takaisin sivun alkuun