Turku Energian ja TSE:n tuottama kaukolämpö tuotettiin viikonloppuna pääosin sähköisellä tuotannolla

Turku Energian ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n yhteistiedote.

Kaukolämmön tuotannossa otettiin Turun seudulla viikonloppuna historiallinen askel, kun lähes koko Turku Energian myymä kaukolämpö tuotettiin sähköisellä tuotannolla. Kaukolämpö tuotettiin viikonloppuna pääosin Kakolan lämpöpumpuilla, Naantalin voimalaitoksella sijaitsevalla sähkökattilalla, Naantalin kaukolämpöakulla ja Turun kaukolämpöakulla. Yhteensä kaukolämmön tuotanto oli 6200 MWh viikonlopun aikana. Tulevaisuudessa ei-polttavaan teknologiaan perustuva kaukolämmön tuotanto tulee kasvamaan muun muassa Turku Energian sekä Turun Seudun Energiantuotannon (TSE) sähkökattilainvestointien myötä.

Meneillään olevien kaukolämmön tuotantolaitosten vuosihuoltojen takia koko Turku Energian ja Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tuottama kaukolämpö tuotettiin edellisviikonloppuna sähköisellä tuotannolla. Viikonlopun aikana tuotettu kaukolämpö oli myös kokonaisuudessaan päästötöntä, sillä tuotannossa käytetty sähkö oli alkuperältään CO2-vapaata.

Ei-polttavaan teknologiaan perustuva kaukolämmön tuotannon osuus tulee tulevina vuosina edelleen kasvamaan. Turku Energialla on parhaillaan rakenteilla sähkökattila Pääskyvuoreen, joka valmistuessaan vuonna 2026 korvaa muun muassa kaukolämmön vara- ja huipputuotannossa käytettävää öljyä ja pellettiä, sekä Turun Seudun Energiantuotannolla on suunnitelmissa Naantalin voimalaitoksen toisen sähkökattilan prosessimuutos kaukolämmöntuotantoon. Biopolttoaineilla tuotettu kaukolämpö jatkaa kaukolämmön perustuotannon kivijalkana.

”Viime viikonloppu on loistava osoitus siitä, kuinka Turun seudulla on määrätietoisesti siirrytty kaukolämmön tuotannossa pois fossiilisiin polttoaineiseen perustuvasta tuotannosta ja kasvatettu ei-polttavaan teknologiaan perustuvan tuotannon osuutta. Tulevaisuus on kaukolämmössä uusiutuvien energianlähteiden hyödyntämisen lisäksi nimenomaan ei-polttavassa tuotannossa ja siihen seudullisessa kaukolämmön tuotannossa investoidaan myös tulevaisuudessa”, sanoo Lämpö-yksikön johtaja Juho Perkonoja Turku Energiasta.

Turun seudun perustuotannon tuottava Naantalin voimalaitos on vuosihuollossa 25.8.2024 saakka. Tällä viikolla kaukolämmön perustuotantolaitoksista Orikedon biolämpökeskus palaa vuosihuollosta tuotantokäyttöön.

Kaukolämmön perustuotanto tuotetaan Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistamissa laitoksissa Naantalin voimalaitoksella, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumpuilla. Lisäksi Turku Energialla on vara- ja huipputuotantolaitoksia sekä muilta tuottajilta hankittua kaukolämpöä.

Turku Energian myymän kaukolämmön määrä oli vuonna 2023 1905 GWh ja siitä jo 87 % tuotettiin uusiutuvilla polttoaineilla. Kaukolämpöä tuotettiin Turun seudulla vuonna 2023 biomassalla (52,3 %), lämmön talteenotolla, lämpöpumpuilla ja sähköllä (32,6 %), kivihiilellä (4,4 %), öljyllä (3,2 %), turpeella (2,6 %), SRF:llä 2,8 %, asfalteenilla (2,0 %) ja kaatopaikkakaasulla (0,3 %).

Turku Energian myymän kaukolämmön ominaispäästöt laskivat vuonna 2023 kolmanneksen verrattuna edellisvuoteen. Kaukolämmön ominaispäästöt olivat 38,1 kgCO2/MWh myytyä energiaa kohden.

Turku Energia on sitoutunut Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Yhtiö on tehnyt pitkäjänteisesti siirtymää fossiilisista polttoaineista kohti uusiutuvia energianlähteitä.

Siirry takaisin sivun alkuun