Naantalin uusi monipolttoainevoimalaitos vihittiin käyttöön

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) uusi monipolttoainevoimalaitos vihittiin tänään käyttöön Naantalissa. Uusi voimalaitos korvaa osittain Naantalin vanhan noin 50 vuotta käytössä olleen hiilivoimalaitoksen. Uusi laitos vähentää vuonna 2018 TSE:n energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 420 000 tonnia vuodessa. Vuodesta 2019 alkaen laitos käyttää pääpolttoaineenaan biopolttoaineita.

Monipolttoainevoimalaitos tuottaa vuodessa 1400 gigawattituntia kaukolämpöä, 200 gigawattituntia prosessihöyryä ja 800 gigawattituntia sähköä. Käyttöönottovaiheessa biopolttoaineen osuus on käytetyistä polttoaineista vuositasolla noin 45 prosenttia. Vuonna 2018 rakennettavan kuljetinjärjestelmän myötä biopolttoaineiden osuus nousee 60–70 prosenttiin, ja samalla biopolttoaineesta tulee laitoksen pääpolttoaine. Biopolttoainetta tuodaan sekä lähialueilta että vuoden 2019 alusta alkaen myös meriteitse pääosin Baltiasta. Lisäksi laitoksen polttoaineesta noin kaksi prosenttia on jalostamokaasua.

Huhtikuussa 2015 alkaneet laitoksen rakennustyöt toteutettiin ns. allianssimallilla. Laitos oli ensimmäinen teollisuuskohde Suomessa, jossa sovellettiin allianssimallia. Laitoksen työmaa palkittiin vuonna 2016 Rakennuslehden Vuoden työmaa -palkinnolla.

–  Projekti eteni kokonaisuudessaan erinomaisesti. Laitos valmistui aikataulussaan, kustannukset alittuivat lähes 20 miljoonalla eurolla ja silti laadusta ei tingitty. Myös työturvallisuus säilyi hyvänä koko projektin ajan. Laitoksen polttoaineena käytettävän kotimaisen biopolttoaineen hankinta tuo Turun talousalueelle lähes 30 miljoonan euron vuositulot ja vaikuttaa näin ollen positiivisesti alueen työllisyyteen, sanoo Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimitusjohtaja Tapani Bastman.

Naantalin voimalaitoksen siirtyminen kivihiilestä suureen määrään uusiutuvaa energiaa on Fortumille merkittävä ja konkreettinen askel kohti hiilineutraalia tuotantoa ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä.

–  Edistämme yhdessä yhteiskunnan kanssa muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Fortumin ja Turun seudun toimijoiden yhteisten ratkaisujen avulla pienennämme tämän alueen ekologista jalanjälkeä ja toimimme edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen torjunnassa, sanoo johtaja Timo Piispa Fortumista.

Laitoksen valmistumisen myötä lähes puolet Turun seudun kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä. Laitos tulee vähentämään Turku Energian kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöjä vuositasolla 210 000 tonnia, eli noin 30 prosenttia vuoden 2016 päästöihin verrattuna.Naantalin uudella voimalaitoksella on merkittävä rooli uusiutuvien energianlähteiden lisäämisessä lämmön ja sähkön tuotannossamme. Tavoitteenamme on, että yli puolet

–  myymästämme sähköstä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2020 mennessä. Uusi laitos vie meidät jo hyvin lähelle tämän tavoitteen toteutumista, ellei ylikin, sanoo toimitusjohtaja Timo Honkanen Turku Energiasta.

Laitoksen rakennustöiden päätoteuttajana oli rakennusyhtiö YIT ja suunnittelijoina A-insinöörit ja Insinööritoimisto AX-LVI. Laitoksen kattilan toimitti Valmet Oyj, laitoksen höyryturbiinin toimitti Siemens Osakeyhtiö ja laitoksen polttoaineen vastaanotto­– ja käsittelylaitteet toimitti Raumaster Oy. 

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Tapani Bastman, Turun Seudun Energiantuotanto Oy
puh. 040 577 8122
Sähköposti: tapani.bastman@tset.fi

Johtaja Timo Piispa, Fortum 
puh. 050 453 2758
Sähköposti: timo.piispa@fortum.com

Toimitusjohtaja Timo Honkanen, Turku Energia
puh. 050 5573 133
Sähköposti: timo.honkanen@turkuenergia.fi

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. Yhtiön osakkaina ovat Fortum (49,5% ), Turku Energia (39,5%) ja kaupungit Raisio (5%), Naantali (3%), Kaarina (3%).

Siirry takaisin sivun alkuun