TSE solmi kierrätyspolttoainesopimukset

Kierrätyspolttoaineet korvaavat kivihiilen Naantalin voimalaitoksen nelosyksikössä 2022 alkaen

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) on sopinut kierrätyspolttoainetoimituksista (SRF) vuosille 2021-2026. Sopimukset kattavat 50 000 – 80 000 tonnin vuotuisen kierrätyspolttoaineen toimitusmäärän Naantalin voimalaitoksen nelosyksikköön ja ne korvaavat lopun kivihiilen käytön nelosyksikön tuotannossa vuodesta 2022 alkaen. TSE solmi sopimukset muun muassa Delete Ympäristöpalvelut Oy:n ja Fortum Waste Solutions Oy:n kanssa.

Sopimusten myötä hyötykäyttöön saadaan kaupan ja teollisuuden kierrätykseen kelpaamatonta jaetta.

”Nyt tehdyt hankintasopimukset ovat yksi osa niitä toimenpiteitä, joilla TSE muokkaa tuotantoaan tulevaisuuden energiantuotantojärjestelmän vaatimuksiin kiertotalouden ehdoilla energian huolto- ja toimitusvarmuutta unohtamatta. Tulevaisuuden energiajärjestelmässä resurssitehokkuudella ja kiertotalouden ehdoin toimivalla, eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tulee olemaan ratkaiseva merkitys. Tästä hyvänä esimerkkinä on ketju Meyerin Turun telakalta TSE:n voimalaitokselle ja takaisin. Telakalla laivanrakennuksesta syntyvä kierrätykseen kelpaamaton, mutta polttoon soveltuva jäte ohjautuu Ekopartnereiden kautta TSE:lle Naantaliin energiantuotannossa hyödynnettäväksi ja kaukolämpö voimalaitokselta takaisin telakan tarpeisiin Turku Energian toimittamana”, kertoo TSE:n toimitusjohtaja Maija Henell.

TSE ja Ekopartnerit Turku Oy, joka on Fortum Waste Solutions Oy:n tytäryhtiö, ovat jo aiemmin sopineet TSE:n kanssa käytöstä poistetun, ei-jätteeksi luokiteltavan puun toimituksista polttoaineeksi.

”On hienoa, että yhteistyö saa jatkoa kierrätyspolttoainetoimitusten osalta ja Turun seudulla paikallisesti syntyvä kierrätyskelvoton jäte saadaan hyödynnettyä energiaksi mahdollisimman lähellä minimoiden logistiikkaketjun hiilijalanjälki”, kommentoi Ekopartnerit Turku Oy:n toimitusjohtaja Kalle Mäki.

”Toiminta-ajatuksemme on luoda lisäarvoa yrityksille mahdollistamalla niiden tuottamien jätejakeiden mahdollisimman korkean hyödyntämisaste. Merkittävää lisäarvoa syntyy myös siitä, että kierrätyskelvoton loppujae ohjautuu sellaiseen energiahyötykäyttöön, jossa se korvaa fossiilisia polttoaineita”, kertoo materiaalipäällikkö Jani Lankila Delete Ympäristöpalvelut Oy:stä.

TSE toteuttaa parhaillaan voimalaitoksella investointia SRF:n syöttölaitteistoon, joka mahdollistaa 10 prosentin kierrätyspolttoaineen osuuden TSE:n tuotannossa. Investoinnin on määrä valmistua lämmityskaudelle 2021-2022.

Siirry takaisin sivun alkuun