Blogi: TSE puolitti hiilidioksidipäästöt vuodessa – kolmen vuoden takaiseen 70 %:n pudotus

Viime vuosi oli jälleen kerran vauhdikas TSE:n tuotannon kehittämisessä hiilidioksidineutraaliksi – vuonna 2020 puolitimme päästöt vuoteen 2019 nähden. Vuosi sitten valmistunut savukaasulauhdutin tuotti ennätysmäiset 260 000 MWh lämpöä vastaten lähestulkoon koko Naantalin, Raision ja Kaarinan kaupunkien vuotuista kaukolämmön kulutusta.

Tähän lopputulokseen pääsy ei ole ollut yhdestä tekijästä kiinni, vaan on vaatinut merkittäviä panostuksia niin biopolttoaineiden hankintaan ja logistiikkaan kuin laitosten operointiinkin, jotta polttoainepohja on saatu muutettua otolliseksi, sekä tietysti myös toimivaa tekniikkaa. Turku Energia on kehittänyt lämpöverkon operointia ja onnistunut laskemaan kaukolämmön paluuveden lämpötilaa yli kahdella asteella, mikä on osaltaan ollut merkittävä tekijä saavuttaessamme parhaimmillaan lähes 70 MW:n tehon savukaasulauhduttimesta. Ja lämmin sääkin on avittanut meitä päästövähennyksissä – sitä ei voi kieltää.

Muutos pois kivihiilen polttajasta on ollut nopea. Olemme nyt Suomen suurin energiateollisuuden biopolttoaineiden käyttäjä vuotuisen käyttömäärämme ollen lähes 1 700 000 MWh. Määrä vastaa yli kymmentä tuhatta rekallista ja lähes 90 laivallista polttoainetta vuodessa, tuotuna Naantaliin ja Turun Orikedon biolämpökeskukselle. Tänä vuonna toteutimme biopolttoaineiden vastaanoton ja käsittelyjärjestelmän laajennuksen, mikä on osaltaan mahdollistanut biopolttoaineiden käyttömäärän lisäämisen. Hankintaketjumme on luotu muutamassa vuodessa lähes tyhjästä, kiitos siitä kuuluu niin TSE:n hankinnalle kuin polttoaineentoimittajillekin. Ketjun toiminta on vaatinut opettelua eikä vaikeuksiltakaan ole vältytty – yhtä varmasti, kuin niistä on selvitty, niitä on myös edessä.

Olemme investoineet pääosin Naantalin voimalaitokseen puhtaaseen tuotantoon viimeisten viiden vuoden aikana lähes 280 miljoonaa euroa ja vielä on jonkin verran matkaa täyteen irtiottoon kivihiilestä. Tänä vuonna toteutamme kierrätyspolttoaineiden vastaanotto- ja syöttöjärjestelmäinvestoinnin, jonka myötä nelosyksikön kivihiilen käytön normaalitilanteissa on määrä loppua ja osuutemme osana kiertotalouden toimintaketjua vahvistua. Tavoittelemme myös investointipäätöstä nelosyksikön hukkalämmön talteenottoon liittyen luoden samalla mahdollisuuden meriveden lämmön hyödyntämiselle.

Kivihiilivapaus ei ole pelkästään investointeja vaan myös uusien toimintatapojen opettelua sekä kiertotalouden täysimääräistä hyödyntämistä. Sen lisäksi, että olemme opetelleet uutta tekniikkaa, olemme harjoitelleet meille uusien polttoaineiden hyödyntämistä. Keväällä 2020 teimme koepoltot biohiilellä nyt jo suljetussa kakkosyksikössä, ja kevään 2021 aikana jatkamme koepolttoja erilaisilla meille uusilla biopolttoaineilla testaten merilogistiikkaa sekä satamasta voimalaitokselle kulkevan kuljettimen toimintaa uusilla jakeilla. Katsomme jo tulevaisuuteen ja uusiin mahdollisiin biojalostamojen sivuvirtoihin.

Kivihiilestä luovuttaessa on syytä muistaa myös energiahuollon huolto- ja toimintavarmuusnäkökulma; Kivihiili ei ole aikanaan sattumalta valikoitunut suurten yhdyskuntien polttoaineeksi. Vaikka nyt pyrimme siitä pois, ja syystä pyrimmekin, muutos tulee väistämättä heikentämään energiavarmuutta, jos sen eteen ei jatkossa tehdä toimenpiteitä. Tähän työhön suhtaudumme yhtä vakavasti kuin päästöjen vähentämiseen.

Kiitos erinomaisesti sujuneesta vuodesta 2020 TSE:n henkilöstölle, Turku Energian laitoksia operoivalle henkilökunnalle, TSE:n polttoainehuollosta vastaavan polttoaineketjun henkilöstölle sekä kaikille muille laitetoimittajille ja alihankkijoille, jotka ovat matkassamme mukana. Kiitos myös omistajille, jotka yhdessä ovat vieneet Turun seudun energiantuotannon kehitystä eteenpäin määrätietoisesti ja etulinjassa. Tästä on hyvä jatkaa tulevan vuoden haasteisiin – maailma ei ole vieläkään valmis.

Maija Henell
Toimitusjohtaja
TSE

Siirry takaisin sivun alkuun