Blogi: Odotuksia alkaneelle vuodelle

Vuodenvaihteen molemmin puolin olemme saattaneet päätökseen kaksi merkittävää tuotantomme hiilidioksidipäästöjä vähentävää investointia. Ensin saimme valmiiksi asfalteenin syöttölaiteinvestoinnin. Korvaamme öljynjalostuksen sivutuotteena syntyvällä asfalteenilla satoja gigawattitunteja kivihiiltä Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen tuotannossa.

Edellistäkin merkittävämpi päästövähennysinvestointi saatettiin loppuun tammikuun alussa, jolloin otimme vastaan Valmetin toimittaman savukaasulauhduttimen. Olemme ottaneet savukaasulauhduttimella talteen jopa 60 megawatin teholla lämpöä savukaasuista marraskuun lopulta lähtien, ja näin ollen vähentäneet voimalaitoksen polttoaineen käyttöä hyvin merkittävästi. Mikä parasta, savukaasulauhdutininvestointi on osaltaan vaikuttanut siihen, että talvikauden huippulaitoksena toimivan, kivihiiltä polttoaineenaan käyttävän Naantalin kolmosyksikön käyntiaika on jäänyt hyvin vähäiseksi.

Kuluvana vuonna viemme eteenpäin edelleen monipolttoainevoimalaitoksen polttoainepohjan muuttamiseen tähtääviä hankkeita. Tavoitteenamme on kivihiiletön tuotanto Naantalin nelosyksikössä eli monipolttoainevoimalaitoksella vuonna 2022. Parhaillaan tutkimme eri vaihtoehtoja Naantalin kolmosyksikön kivihiilen käytön korvaamiseksi täysin kivihiilettömillä ratkaisuilla.

Alkuvuoden aikana saamme tuloksia Nesteen kanssa meneillään olevasta esiselvityksestä, jossa olemme tutkineet Naantalin jalostamon hukkalämmön hyödyntämistä tuotannossa. Mikäli tulokset puoltavat yhteistyöhankkeen aloittamista, jalostamon hukkalämmöllä voitaisiin tuottaa maksimissaan suuruusluokaltaan 10 prosenttia TSE:n tuottamasta kaukolämmöstä.

Erityisesti juuri hukkalämmön hyödyntämiseen liittyen odotamme mielenkiinnolla tulevia energiaverotusratkaisuja. Teollista hukkalämpöä hyödyntävien hankkeiden teknis-taloudellisia toteuttamisedellytyksiä voisi edesauttaa sähkön verotuksen keventäminen kaukolämpöä tuottavien teollisten lämpöpumppujen osalta. Isossa kuvassa verotuksen muutos veisi eteenpäin energiajärjestelmämme uusiutumista hiilidioksidineutraaliksi lisäämällä sen joustavuutta ja mahdollistaen kaukolämmön ja sähköntuotannon joustot kulloiseenkin tehotilanteeseen sopeuttaen.

Tulemme myös viemään loppuun kolmosyksiköllä testit, joilla selvitämme biohiilen 100 prosenttisen käytettävyyden kivihiiltä korvaavana polttoaineena. Syksyn koepolttojen ensimmäinen jakso antoi lupaavia tuloksia – pääsimme yli 50 prosentin biohiilen osuuteen, ja keväällä suoritettavissa testeissä pyrimme 100 prosenttiin. Samalla meille selviää se, miten hyvin varastointia biohiili suomalaisissa sääolosuhteissa kestää.

Teemme myös esisuunnittelua useasta vaihtoehtoisesta polusta, jotka johtavat kohti kivihiiletöntä tuotantoa. Meillä on monta palloa ilmassa tuotannon kehittämisen osalta ja monta eri etenemislinjaa auki. Mitkä tahansa ratkaisuista valikoituvatkin, varmaa on se, että tulemme vähentämään vuosi vuodelta tuotantomme hiilidioksidipäästöjä jopa kymmeniä prosentteja vuosittain. Hiilijalanjälkemme pienenee vauhdilla ja sekä omistajamme että energiatuotteidemme loppuasiakkaat voivat luottaa siihen, että käännämme kaikki kivet varmistaaksemme kestävän kehityksen Turun seudun energiantuotannossa.
 
Maija Henell
Toimitusjohtaja
TSE

Siirry takaisin sivun alkuun