Blogi: Moninaisia vaiheita matkalla kohti kivihiilivapautta

Tuotamme kaukolämpöä, sähköä ja prosessihöyryä biopolttoaineilla, jalostamokaasulla, turpeella ja kivihiilellä. Tämän lisäksi merkittävä osa kaukolämmön tuotannostamme perustuu lämpöpumpuilla jätevedestä otettavan lämmön hyödyntämiseen. Lähivuosien suurena haasteena on pyrkimys pois kivihiileen perustuvasta tuotannosta. Tämän vuoden merkittävimpänä askeleena tämän tavoitteen saavuttamiseksi olemme päättäneet investoida savukaasulauhduttimeen, jonka myötä neljännen eli uusimman voimalaitosyksikkömme kaukolämpöteho kasvaa 30 % kasvattamatta kuitenkaan polttoaineen käyttöä.

Energiatehokkuuteen investoimalla rajoitamme tehokkaasti oman toimintamme ympäristövaikutuksia ja hyödynnämme täysimääräisesti energiansäästöpotentiaalin, mitä toiminnassamme on. Lisähyötynä investoinnista saamme merkittävän säästön raakaveden käytössä, kun käsittelemme syntyvän lauhteen siten, että voimme korvata sillä voimalaitosten ja kaukolämpöverkon tarvitsemaa raakavettä.

Pyrkimykset vähentää hiilen käyttöä suhteellisen nopeallakin aikataululla vaativat moninaisia keinoja, jotka eivät kaikki ole valitettavasti täysin päästöttömiä. Yhtenä keinona vähentää kivihiilen käyttöä ja hiilidioksidipäästöjä, on ottaa käyttöön kivihiiltä vähempipäästöisiä polttoaineita, mikä vie polttoainejakaumaamme oikeaan suuntaan, vaikkakaan ei takaa vielä täyttä hiilidioksidineutraaliutta.

TSE:lla on suunnitelmana ottaa kuluvan vuoden aikana käyttöön asfalteeni, joka on öljyjalostuksen sivutuotteena syntyvää raskas, kiinteä öljytuote. Kivihiileen verrattuna asfalteenin lämpöarvo on noin 1,5 kertainen vähentäen tarvittavan polttoaineen määrää ja sitä kautta polttoaineiden varastointitarvetta ja kuljetuksia sekä vähentää kivihiilen tuontia. Hiilidioksidipäästöt asfalteenilla ovat noin 10-15 % pienemmät kivihiileen verrattuna. Asfalteeni tulee korvaamaan lähes puolet Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen ensi vuoden jälkeen jäljelle jäävästä kivihiilen käytöstä.

Sen ominaisuudet ja soveltuvuus energiantuotantoon on testattu VTT:llä ja laitetoimittajan muilla voimalaitoskattiloilla. Testeissä on selvitetty myös ympäristönäkökohdat. Uudessa monipolttoainevoimalaitoksen kattilassa asfalteeni palaa tehokkaasti ja hallitusti, ja sen palamistuotteet ovat vastaavat kuin muilla käytössä olevilla polttoaineilla. Savukaasut puhdistetaan voimalaitoksen nykyisellä tehokkaalla savukaasujen puhdistusjärjestelmällä. Asfalteenin käsittelylaitteistojen tekniikka vastaa puolestaan tuotteen ominaisuuksien edellyttämiä turvallisuusvaatimuksia, ja esimerkiksi pölyräjähdysluokka on heikko/normaali, mikä on sama kuin kivihiilellä.

Eduskunta käsittelee parhaillaan lakia kivihiilen käytön kieltämiseksi. Me TSE:ssa teemme hartiavoimin töitä edistääksemme kestävää energiantuotantoa niin ympäristön kuin turvallisuudenkin kannalta, ja otamme askelia kohti kivihiilivapaata ja hiilidioksidineutraalia tuotantoa. Toiset askeleemme ovat pienempiä kuin toiset, mutta suunta on kirkas ja tavoite on selkeä. Kaikkia tavoitteita emme tavoita yhdessä yössä, mutta seuraavat askeleemme ovat jo suunnitteilla. Ja tämän vuotiset investoinnit toteutuksessa.

Maija Henell
Toimitusjohtaja
Turun Seudun Energiantuotanto Oy

Siirry takaisin sivun alkuun