NA4 CHP -PROJEKTIAmmattitaitoisella suunnittelulla hyvin toimiva kokonaisuus Lue Projektiesitteestä lisää

TILANNEKATSAUS  TOUKOKUU 2017 / NA4 CHP - Projekti

Kiinteän polttoaineen järjestelmä

Koestukset ovat käynnissä koko toimituksen osalta.

Käyttöönotto etenee suunnitellusti, polttoaineen vastaanottoa ja näytekarusellia testataan.

Ensimmäiset biopolttoaineet tulivat 9.5. ja 11.5.

Kattila

Kattilaprojekti on pääosin aikataulussa..

Savukaasukanavat ovat valmiit.

Oikean puolen polttimet ovat valmiit, ensi tulet kattilassa olivat 11.5.

Ammoniakki-, näytteenotto- ja kemikaaliputkistojen asennukset valmistuvat toukokuussa.

Korkeapaine- ja välitulistinputkistojen peittaus suoritetaan 15-21.5., peittaajana Enerkem.

Happamia peittaus- ja huuhteluvesiä varten hiilikentälle on rakennettu viisi pressuallasta, yhteensä 1000 kuutiometriä. Näissä tapahtuu liuosten neutralointi ennen jätevesiviemäriin johtamissa.

Muurausten kuivatus ja magnetiittikalvon ajo on 24-28.5.

Puhallukset ovat 26-15.6.

Turbiini & generaattori

Voitelu- ja säätööljyjen täyttöjä on tehty.

Lauhdeputkiston asennus meneillään.

Käyttöönotto

Käyttöönotettujen järjestelmien hienosäätöä.

I/0- testauksia ja pyörityksiä päälaitetoimittajien järjestelmissä.

Toukokuussa peittaus ja magnetiittikalvon ajo sekä puhtaaksipuhallusten aloittaminen.

Keskimääräinen työntekijävahvuus huhtikuussa oli 542, josta vajaa puolet työskenteli kattilalla.

NA4 CHP on Vuoden työmaa 2016

NA4 CHP on voittanut Vuoden työmaa 2016 –kilpailun. Kilpailuvoitto on erittäin merkittävä, sillä kyseessä on ensimmäinen teollisuusrakentamisen allianssi. Allianssiosapuolina ovat A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Insinööritoimisto AX-LVI Oy, Turun Seudun Energiatuotanto Oy ja YIT Rakennus Oy.

Raadin arvosteluperusteluina olivat hankkeeseen liittyvien henkilöiden korkea ammattitaito niin rakennuttajan, suunnittelijoiden kuin rakentajienkin osalta, hyvä henki työmaalla, erinomainen työturvallisuuden taso sekä innovointi.


Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tapani Bastman,
p. 040 577 8122
tapani.bastman@tset.fi


Viestintäpäällikkö Timo Tunturi,
p. 040 13 71871
timo.tunturi@fortum.com


NA4 CHP -projekti:


Projektipäällikkö Heikki Jaakkola,
p. 010 453 3974
heikki.jaakkola@fortum.com


Allianssin projektipäällikkö Timo Tuomisto, p. 040 065 6474
timo.tuomisto@yit.fi


EPCM projektipäällikkö Tuomo Haanpää p. 010 332 4398
tuomo.haanpaa@poyry.com


TSE vanha extranetti