NA4 CHP -PROJEKTIAmmattitaitoisella suunnittelulla hyvin toimiva kokonaisuus Lue Projektiesitteestä lisää

TILANNEKATSAUS  HEINÄKUU 2017 / NA4 CHP - Projekti

Kiinteän polttoaineen järjestelmä

Heinäkuussa päästään testaamaan pitempiä ajojaksoja suuremmalla kuormalla.

Hiilen ns ryöstö on testattu ja hiilimurskain otettu käyttöön.

Viikolla 29 on tarkoitus ajaa hiiltä kattilalle.

Automaattisen näytteenottojärjestelmän käyttöönotto jatkuu.

Kattila

Kattilaprojekti on pääosin aikataulussa.

Viimeiset eristystyöt meneillään, sähkötöiden viimeistely ja testaus jatkunee heinäkuun puoliväliin.

Hätäsuihkujen asennus on viivästynyt, sillä vedenlämmittimien suojausluokka ei ollut riittävä.

Biopolttoaineen poltto jatkuu viikolla 28, viikolla 29 aloitetaan myös hiiliajo.

Lento-, pohjatuhka- sekä nuohousjärjestelmien testausta.

Viikolla 27 tuotettiin ensimmäiset kaukolämmöt verkkoon.

Viikolla 28 ensimmäiset höyryt turpiinille.

Happamat peittaus- ja huuhteluvedet on johdettu jätevesiviemäriin viikolla 28, jonka jälkeen pressut pestään. Kiintoaines viedään pois sen jälkeen kun saamme siitä analyysitulokset.

Turbiini & generaattori

Käyttöönoton viimeistelyä, valmius ottaa höyryä turpiinille viikolla 28.

Turpiinin synkronointi 17.7.

Käyttöönotto

Laitosta ajetaan arkisin klo 06:00… 20:00 välisenä aikana. Päätös jatkuvasta ajosta tehdään testien sekä kuormatilanteen perusteella.

Reduktioita on testattu (lukitukset, turvatestit).

Lauhteenpuhdistus on käytössä ja lauhdepiiri suljettu torstaina 6.7.

Keskimääräinen työntekijävahvuus kesäkuun lopussa oli 246, josta vajaa puolet työskenteli kattilalla.

NA4 CHP on Vuoden työmaa 2016

NA4 CHP on voittanut Vuoden työmaa 2016 –kilpailun. Kilpailuvoitto on erittäin merkittävä, sillä kyseessä on ensimmäinen teollisuusrakentamisen allianssi. Allianssiosapuolina ovat A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Insinööritoimisto AX-LVI Oy, Turun Seudun Energiatuotanto Oy ja YIT Rakennus Oy.

Raadin arvosteluperusteluina olivat hankkeeseen liittyvien henkilöiden korkea ammattitaito niin rakennuttajan, suunnittelijoiden kuin rakentajienkin osalta, hyvä henki työmaalla, erinomainen työturvallisuuden taso sekä innovointi.


Lisätietoja

Toimitusjohtaja Tapani Bastman,
p. 040 577 8122
tapani.bastman@tset.fi

Anne-Mari Repola-Mäkinen                    TSE viestintä
puh. 050 5573 355         anne-mari.repola-makinen@tset.fi

NA4 CHP -projekti:

Projektipäällikkö Heikki Jaakkola,
p. 010 453 3974
heikki.jaakkola@fortum.com

Allianssin projektipäällikkö                   Timo Tuomisto, p. 040 065 6474
timo.tuomisto@yit.fi

EPCM projektipäällikkö                      Tuomo Haanpää p. 010 332 4398
tuomo.haanpaa@poyry.com


TSE vanha extranetti